Jak sladit pravou a levou hemisféru

POMOCÍ JEDNODUCHÝCH CVIKŮ TAI-CHI


Přínos tai-ji

Taiji Quan je staré tradiční čínské umění zaměřující se na rozvoj fyzických a psychických kvalit člověka.

Kdo ho cvičí ví, že se pozitivní změny projeví nejen ve zdravotním stavu, energetickém i imunitním systému člověka, ale dochází i ke zklidnění nervového systému, lepšímu řízení koordinace pohybů, rychlejším reakcím, aktivaci mozkových center a synchronizaci mozkových hemisfér.

A právě ten poslední přínos nás v této chvíli zajímá. Proč vám tu sdílím video cviků z tai-chi?

Budete umět vědomě synchronizovat pravou a levou hemisféru. 

"Tradiční čínské umění tai-ji  je zároveň zdravotním cvičením, meditací v pohybu i bojovým uměním. Probouzí moudrost duše a spojuje ji s kultivovaným porozuměním mysli."

Videa jsem pro vás natočila s člověkem nejpovolanějším.
Zakladatelem a vedoucím České asociace Chen Tai Ji Quan, Davidem Pirochtou. 

První cvik:
Točíte spojenými rukami doleva, nohou opřenou o špičku doprava. Po chvíli směr obrátíte. Po další chvíli vystřídáte nohy:-).

Druhý cvik:
Ohnete pravou nohu v koleni do pravého úhlu, nad ní pokrčíte ruku dlaní k zemi. Rukou děláte kola po směru hodinových ručiček, nohou proti směru hodinových ručiček. Po chvíli změníte směr točení rukou i nohou. Po další chvíli vystřídáte ruce a nohy.